Hớn Quản giải ngân vốn đầu tư công đạt 57% kế hoạch năm

Hớn Quản giải ngân vốn đầu tư công đạt 57% kế hoạch năm

Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh giao năm 2021 cho huyện Hớn Quản (Tỉnh Bình Phước) là 357,792 tỷ đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 24/11/2021 là 203,592 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước, Huyện ủy và UBND huyện Hớn Quản…