Bảo vệ khách hàng trước hành vi nhắc nợ trước hạn của công ty tài chính trong hợp đồng vay tín chấp

Bảo vệ khách hàng trước hành vi nhắc nợ trước hạn của công ty tài chính trong hợp đồng vay tín chấp

Hiện nay, một số công ty tài chính đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật về quy định nhắc nợ trước hạn để gây áp lực tâm lý, quấy nhiễu, đe dọa bằng cách nhiều lần gọi điện, gửi tin nhắn trong nhiều ngày liên tục, buộc khách hàng phải trả nợ trước hạn so với thời hạn trả nợ được hai bên thỏa thuận và cam kết trong hợp đồng.