Từ hạn chế mở đến thu hẹp số lượng ngân hàng

Từ hạn chế mở đến thu hẹp số lượng ngân hàng

Số lượng ngân hàng thương mại (NHTM) trong 5 năm trở lại đây đã giảm đáng kể thông qua các thương vụ hợp nhất và sáp nhập. Và, song song với việc thu hẹp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục hạn chế cấp phép thành lập ngân hàng.