Việt Nam: Kỳ vọng xu hướng dòng tiền tốt sẽ được duy trì

Việt Nam: Kỳ vọng xu hướng dòng tiền tốt sẽ được duy trì

Báo cáo cập nhật dòng vốn đầu tư toàn cầu chỉ ra rằng, Việt Nam vẫn là điểm sáng hút vốn của khu vực châu Á nhờ dòng vốn ETF, nhưng áp áp lực tăng lãi suất đang là rủi ro lớn nhất tác động đến dòng vốn đầu tư toàn cầu. Báo cáo được thực hiện bởi Công ty Chứng khoán SSI (SSI), công bố ngày 10/5/2021.