Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000: 2018

Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000: 2018

Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000: 2018 về quản lý an toàn thực phẩm không những giúp doanh nghiệp (DN) nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín và thương hiệu mà còn giúp DN có cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các DN trong quá trình hội nhập quốc tế.