Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 sẽ thuận lợi hơn

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 sẽ thuận lợi hơn

Dù quy mô vốn đầu tư công năm 2023 tăng khoảng 130 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022 và tăng khoảng 250 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm 2021, nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 sẽ có những thuận lợi hơn so với hai năm trước do hầu hết các dự án lớn đã hoàn thiện thủ tục, giao đủ vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.