Phát biểu ấn tượng tại phiên thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội

Phát biểu ấn tượng tại phiên thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 29/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội dành một ngày làm việc để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết Giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.