Sớm chấm dứt nạn khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu

Sớm chấm dứt nạn khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, đã tổ chức hàng chục đợt kiểm tra, truy quét việc khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu. Thế nhưng, sau các đợt kiểm tra, truy quét tốn kém, việc khai thác vàng trái phép vẫn trở lại như cũ, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và có nguy cơ gây chết người…