Chính phủ điện tử - Khó nhưng quyết làm là được

Chính phủ điện tử - Khó nhưng quyết làm là được

Đó là quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương được tổ chức ngày 23/7.