[Video] Muôn kiểu phòng Covid-19 ở chung cư

[Video] Muôn kiểu phòng Covid-19 ở chung cư

Bấm thang máy bằng tăm, đo nhiệt độ kiểm soát người ra vào, phun khử trùng phương tiện từ cổng bảo vệ là các biện pháp nhiều chung cư áp dụng phòng chống Covid-19.