4 kịch bản tác động của dịch Covid-19

4 kịch bản tác động của dịch Covid-19

Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thực hiện một khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế với 510 doanh nghiệp (DN). Theo đó, dịch Covid-19 càng kéo dài, DN càng khó khăn.