Cần nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới

Cần nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới; nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định.