Chứng khoán hậu Covid-19 có nhiều ẩn số

Chứng khoán hậu Covid-19 có nhiều ẩn số

Với giả định dịch bệnh kết thúc vào mùa hè và kinh tế hồi phục nhanh, có thể dòng tiền ngoại sẽ quay trở lại các thị trường mới nổi trong nửa cuối năm 2020. Tuy nhiên, lúc này những ẩn số khác sẽ lại khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc.