Nâng cao hiệu quả hội nhập tài chính, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Nâng cao hiệu quả hội nhập tài chính, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030. Tại Nghị quyết, Chính phủ giao các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính, thực thi các nhiệm vụ cụ thể để nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ nền kinh tế phát triển

Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ nền kinh tế phát triển

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng trên khắp toàn cầu, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế (Moody’s, S&P và Fitch) đồng loạt nâng điểm triển vọng lên “Tích cực”. Thành quả này đạt được là nhờ quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua.
Hoàn thiện thể chế tài chính, thúc đẩy kinh tế phát triển và tăng cường hội nhập quốc tế

Hoàn thiện thể chế tài chính, thúc đẩy kinh tế phát triển và tăng cường hội nhập quốc tế

Trong giai đoạn 2016-2020, thể chế tài chính tiếp tục được hoàn thiện vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng; vừa chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Đồng thời, thể chế tài chính trong những năm qua cũng đảm bảo tiếp cận được các thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa quản lý tài chính, đảm bảo yêu cầu về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.