Kinh tế Philipines, Thái Lan được dự báo tích cực năm 2022

Kinh tế Philipines, Thái Lan được dự báo tích cực năm 2022

Năm 2022, dự báo tăng trưởng cho hai nền kinh tế Đông Nam Á là Philipines và Thái Lan cho thấy có cải thiện tích cực, trong bối cảnh Thái Lan tái mở cửa ngành du lịch và các thay đổi trong chi tiêu liên quan đến bầu cử tại Philipines.