Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh  tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 2074/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy sắp xếp, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy sắp xếp, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước

Bài viết đánh giátổng quan vềvai trò và mục tiêu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; thực trạng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp thúc đẩy việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thời gian tới.
Một số giải pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Một số giải pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát, Tỉnh vẫn đang tập trung giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ để tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp từng bước đã được khôi phục.
Giải pháp nào huy động nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững?

Giải pháp nào huy động nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững?

Một trong những vấn đề đặt ra là muốn phát triển bên vững, đòi hỏi cần phải có nguồn lực tài chính. Trong những năm qua, Việt Nam luôn chú trọng đến việc huy động, đầu tư nguồn lực tài chính cho tăng trưởng, phát triển bền vững. Tuy nhiên so với thực tiễn yêu cầu, cần nhiều hơn nữa các giải pháp về nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới.
Năm 2020, phấn đấu mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt 6,8%

Năm 2020, phấn đấu mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt 6,8%

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, của kế hoạch 5 năm 2016-2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chiến lược 10 năm 2021-2030... Trong bối cảnh đó, Chính phủ phấn đấu mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,8%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân thấp hơn 4%...