Theo dõi sát lạm phát thế giới để kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam

Theo dõi sát lạm phát thế giới để kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, tác động đến Việt Nam; chủ động phân tích, dự báo tình hình trong nước và thế giới để kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam...