Hà Nội quyết thu hồi dự án treo

Hà Nội quyết thu hồi dự án treo

UBND TP. Hà Nội vừa có Văn bản số 2622/UBND-ĐT, giao các sở ngành, địa phương kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng.