Thêm một lãnh đạo từ nhiệm, Hội đồng quản trị PG Bank chỉ còn 2 người

Thêm một lãnh đạo từ nhiệm, Hội đồng quản trị PG Bank chỉ còn 2 người

Ông Nguyễn Tiến Dũng vừa xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), đồng thời rút khỏi vị trí thành viên HĐQT. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 4 thành viên HĐQT của PG Bank xin từ nhiệm. Nếu như tất cả các đơn xin từ nhiệm được thông qua, HĐQT ngân hàng này chỉ còn 2 thành viên.