Không nên mua bảo hiểm nhân thọ như một kênh đầu tư sinh lời

Không nên mua bảo hiểm nhân thọ như một kênh đầu tư sinh lời

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, Luật sư Nguyễn Văn Phi - Phó Giám đốc Công ty luật TNHH LawKey cho biết, nhiều người quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ chỉ vì mục đích đầu tư sinh lời mà quên mất rằng, ý nghĩa thực sự của bảo hiểm là bảo vệ tài chính cho người tham gia bảo hiểm trước rủi ro về sức khỏe, tính mạng.
Không nên mua bảo hiểm nhân thọ như một kênh đầu tư sinh lời

Không nên mua bảo hiểm nhân thọ như một kênh đầu tư sinh lời

Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Tài chính, Luật sư Nguyễn Văn Phi, Phó Giám đốc Công ty luật TNHH LawKey cho biết, nhiều người quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ chỉ vì mục đích đầu tư sinh lời mà quên mất rằng, ý nghĩa thực sự của bảo hiểm là bảo vệ tài chính cho người tham gia bảo hiểm trước rủi ro về sức khỏe, tính mạng.