Tôi đã tiếp nhận Bộ Tài chính như thế nào?

Tôi đã tiếp nhận Bộ Tài chính như thế nào?

Đồng chí Lê Văn Hiến đảm nhận cương vị Bộ trưởng Tài chính từ tháng 3/1946 đến tháng 10/1958. Ông là tác giả của bộ sách “Nhật ký của một Bộ trưởng” (NXB Đà Nẵng, 2004) - ghi lại tương đối đầy đủ hoạt động của mình khi giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính của Chính phủ kháng chiến. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2022), Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu bài viết "Tôi đã tiếp nhận Bộ Tài chính như thế nào?" của cố Bộ trưởng Lê Văn Hiến.