VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

Bộ Tài chính ban hành quy định mới về quản lý phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Bộ Tài chính ban hành quy định mới về quản lý phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Đề xuất quy định mới về quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Đề xuất quy định mới về quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến 3 Thông tư sau: Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2006, Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016, Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn liên quan đến quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.