Kế toán về đo lường tài sản sinh học lĩnh vực nông nghiệp tại  Việt Nam

Kế toán về đo lường tài sản sinh học lĩnh vực nông nghiệp tại  Việt Nam

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đã trở thành ngôn ngữ kế toán toàn cầu. Hiện nay, đang có những khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và các quy định của Việt Nam về ghi nhận, đo lường giá trị của tài sản sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp. Bài viết này tập trung vào phân tích các quy định kế toán hiện hành của Việt Nam về đo lường tài sản sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp để thấy được những bất cập còn tồn tại khi mà Việt Nam chưa có chuẩn mực kế toán riêng cho lĩnh vực nông nghiệp.
 Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cần được triển khai từng bước chắc chắn

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cần được triển khai từng bước chắc chắn

Công tác chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp thời gian qua đã được khởi động và đạt được một số kết quả ban đầu. Tuy nhiên với một khối lượng công việc đồ sộ và nhiều yếu tố kỹ thuật liên quan đòi hỏi ngành cần có từng bước đi chắc chắn để tránh việc bị “lạc hướng”.
Agribank tiếp tục mở rộng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Agribank tiếp tục mở rộng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Với việc xác định nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, năm 2021, Agribank tiếp tục mở rộng cho vay ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng tại khu vực nông thôn.