Facebook thừa nhận lỗ hổng trong Messenger Kids

Facebook thừa nhận lỗ hổng trong Messenger Kids

Facebook thừa nhận một lỗ hổng trong dịch vụ Messenger Kids của tập đoàn công nghệ này cho phép trẻ vào những nhóm tán gẫu (chat) với những người chưa được các phụ huynh phê duyệt.