Lãi suất ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ, lợi suất trái phiếu chính phủ nhích tăng

Lãi suất ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ, lợi suất trái phiếu chính phủ nhích tăng

Cầu tín dụng chưa có sức bật lớn, đòi hỏi triển khai nhanh hơn các gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ để tái khởi động kinh tế, bao gồm các gói hỗ trợ tài khoá và tiền tệ. Lãi suất ngân hàng theo đó vẫn duy trì ở mức thấp. Ngược lại,việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công sẽ khiến lợi suất trái phiếu chính phủ nhích tăng.