VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14

Nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế

Nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế

Chính sách thuế hiện hành không có sự phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm hướng đến nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Các trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Các trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định hiện hành, cá nhân phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế.