Cần cơ chế đặc biệt cho gói cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng

Cần cơ chế đặc biệt cho gói cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng

Với gói 3.000 tỷ đồng cấp bù lãi suất, dự kiến sẽ có khoảng hơn 100.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi lãi suất 3 - 4%/năm được "bơm" ra nền kinh tế. Tuy nhiên, để doanh nghiệp hưởng được ưu đãi cần phải thiết kế quy chế đặc biệt cho gói hỗ trợ lãi suất này để không phải sửa Luật Tổ chức tín dụng.