Trao đổi về tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng và hoạt động liên quan

Trao đổi về tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng và hoạt động liên quan

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật của tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam nói chung và tội phạm vi phạm quy định, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng nói riêng đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và uy tín của hệ thống các tổ chức tín dụng. Bài viết trao đổi về thực trạng vi phạm pháp luật của tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này trong thời gian tới.