Xe tăng chủ lực M1A2 Abrams của quân đội Mỹ

Xe tăng chủ lực M1A2 Abrams của quân đội Mỹ

Xe tăng M1A2 Abrams có trọng lượng rất nặng nhưng xe tăng M1A2 Abrams được trang bị một động cơ AGT-1500 turbine khí, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 lên 32km/h chỉ trong vòng 7 giây và đạt vận tốc lớn nhất gần 70 km/h. Xe được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm có thể bắn đạn xuyên giáp M829 và đạn chống tăng bằng chất nổ có sức công phá cao M830. Ngoài ra xe còn có 3 súng máy: Browning M250 (12,7mm) cho trưởng xe, súng máy M240 (7,62mm) đồng trục với pháo chính, và súng máy M240 (7,62mm) cho pháo thủ 2.
Sự lợi hại của xe tăng chủ lực M1A2 Abrams

Sự lợi hại của xe tăng chủ lực M1A2 Abrams

Xe tăng M1A2 Abrams có trọng lượng rất nặng nhưng lại được trang bị một động cơ AGT-1500 turbine khí, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 lên 32km/h chỉ trong vòng 7 giây và đạt vận tốc lớn nhất gần 70 km/h. M1A2 Abrams được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm có thể bắn đạn xuyên giáp M829 và đạn chống tăng bằng chất nổ có sức công phá cao M830. Ngoài ra xe còn có 3 súng máy: Browning M250 (12,7mm) cho trưởng xe, súng máy M240 (7,62mm) đồng trục với pháo chính, và súng máy M240 (7,62mm) cho pháo thủ 2.