Các công ty khởi nghiệp đang thu hút vốn bằng M&A

Các công ty khởi nghiệp đang thu hút vốn bằng M&A

Ba tháng đầu năm 2021, thị trường mua bán sáp nhập (M&A) Việt Nam đã ghi nhận 16 thương vụ liên quan đến các công ty khởi nghiệp. Mặc dù số lượng thương vụ giảm nhưng tổng giá trị của các thương vụ (không bao gồm số tiền tài trợ không được tiết lộ) đạt 150 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo mới nhất của Quỹ Đầu tư mạo hiểm Nextrans.