Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm đối với Agribank

Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm đối với Agribank

Ngày 23/8/2023, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đã công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Agribank ở mức Ba2 đối với các xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi ngân hàng nội tệ và ngoại tệ dài hạn. Đồng thời, Moody’s cũng giữ nguyên xếp hạng rủi ro đối tác nội tệ và ngoại tệ dài hạn ở mức Ba2 và Ba2 (CR) đối với đánh giá rủi ro đối tác dài hạn. Triển vọng xếp hạng của Agribank cũng được giữ nguyên ở mức ổn định.
Moody’s nâng hạng tín nhiệm đối với Agribank

Moody’s nâng hạng tín nhiệm đối với Agribank

Ngày 07/09/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng hạng tiền gửi nội tệ và nhà phát hành nội tệ/ngoại tệ từ mức “Ba3” lên mức “Ba2” với triển vọng “Ổn định”.
Moody’s giữ nguyên các xếp hạng và triển vọng của Agribank

Moody’s giữ nguyên các xếp hạng và triển vọng của Agribank

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây vừa công bố báo cáo phân tích tín nhiệm của Agribank năm 2021. Theo đó, Agribank vẫn giữ mức xếp hạng ở mức Ba3 đối với tiền gửi ngân hàng nội tệ dài hạn và nhà phát hành nội tệ và ngoại tệ dài hạn, bằng với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Triển vọng đối với các xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức tích cực.
Thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam vượt xa các quốc gia có xếp hạng tương đồng (*)

Thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam vượt xa các quốc gia có xếp hạng tương đồng (*)

Việc Moody’s nâng triển vọng lên Tích cực phản ánh ghi nhận của tổ chức này về nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc của Việt Nam, thành công vượt trội của Chính phủ trong việc kiểm soát dịch bệnh và tăng trưởng dương của nền kinh tế được duy trì, cũng như vị thế đối ngoại được tăng cường nhờ khả năng hội nhập quốc tế vào chuỗi cung ứng châu Á.
Bộ Tài chính chủ động, tích cực trao đổi thông tin với tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Bộ Tài chính chủ động, tích cực trao đổi thông tin với tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Vừa qua, Moody’s đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Tích cực (tăng hai bậc). Đây là kết quả của sự kiên trì, chủ động của các cơ quan Chính phủ, trong đó có Bộ Tài chính trong việc trao đổi, chia sẻ các thông tin cập nhật với tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s.