Chủ động tháo gỡ vướng mắc để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng

Chủ động tháo gỡ vướng mắc để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng

Bộ Tài chính khẳng định, cơ quan quản lý đang nỗ lực cao nhất phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức liên quan để chủ động tháo gỡ các vướng mắc theo các tiêu chí chung mà các tổ chức xếp hạng đề ra nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sớm được nâng hạng.