Bình Định - Điểm sáng thu hút đầu tư ở Nam Trung Bộ

Bình Định - Điểm sáng thu hút đầu tư ở Nam Trung Bộ

Trong những năm qua, Bình Định trở thành điểm đến mới nổi thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Với việc hạ tầng khu công nghiệp, giao thông đã và đang được đầu tư đồng bộ, các chính sách thu hút cởi mở đang giúp cho "xứ Nẫu" trở thành vùng đất lành hút "đại bàng và chim sẻ".
Phát triển kinh tế biển vùng Nam Trung Bộ

Phát triển kinh tế biển vùng Nam Trung Bộ

Ðược quan tâm đầu tư nhiều mặt, kinh tế biển các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ từng bước thể hiện được vị trí, vai trò là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, các địa phương tăng cường liên kết, cộng đồng trách nhiệm trong kết nối khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển.