Quảng cáo
Nới room tín dụng: Không cần chờ đến quý IV?

Nới room tín dụng: Không cần chờ đến quý IV?

Bối cảnh kinh tế nửa cuối năm 2022 có những tín hiệu thay đổi khởi sắc hơn so với thời điểm đầu năm, do vậy, áp lực lạm phát của nền kinh tế cũng đã có sự thuyên giảm. Các chuyên gia kinh tế nhận định, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần nhanh chóng nghiên cứu việc nới room tín dụng trước quý IV giúp kinh tế tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm.