[Video] Hàng chục nền văn minh khác đang tồn tại ngoài Trái Đất?

[Video] Hàng chục nền văn minh khác đang tồn tại ngoài Trái Đất?

Nghiên cứu mới được Đại học Nottingham ở Anh thực hiện cho thấy Trái Đất không phải hành tinh duy nhất có sự sống. Ước tính, có khoảng 36 nền văn khác đang tồn tại trong Dải Ngân hà với khoảng cách gần nhất với Trái Đất là 17.000 năm ánh sáng.