ADB thông qua mô hình hoạt động mới

ADB thông qua mô hình hoạt động mới

Mô hình hoạt động mới của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và phục vụ hiệu quả hơn nhu cầu đang thay đổi nhanh chóng của các nước thành viên đang phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương.
Các ngân hàng châu Á ứng phó với nợ xấu ra sao?

Các ngân hàng châu Á ứng phó với nợ xấu ra sao?

Các ngân hàng ở châu Á sẽ đứng trước nhiều khó khăn trong 6 tháng tới, vì dịch bệnh Covid-19 đã làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp trong khu vực, có thể khiến các khoản nợ xấu tăng đột biến.