Tín dụng cho học sinh, sinh viên tại TP. Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp

Tín dụng cho học sinh, sinh viên tại TP. Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp

Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) được triển khai trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở đánh giá thực trạng trả nợ của HSSV có quan hệ vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (NHCSXH Cần Thơ), bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, đồng thời hạn chế rủi ro của chương trình tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Cần Thơ.