Mục tiêu lạm phát đã khiến các ngân hàng trung ương gặp khó khăn

Mục tiêu lạm phát đã khiến các ngân hàng trung ương gặp khó khăn

Mặc dù nghe có vẻ không hợp lý nhưng sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley đã đặt ra một câu hỏi về việc liệu mục tiêu lạm phát của các ngân hàng trung ương có nên được nâng lên để giảm rủi ro của việc thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt quá mức sẽ dẫn đến suy thoái hay không?