Giải pháp phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt Nam

Giải pháp phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt Nam

Hoạt động của mô hình kinh tế chia sẻ gây ra nhiều gây tranh cãi, từ vấn đề mang tính học thuật như khái niệm đến thực trạng hoạt động của mô hình này. Dựa trên việc nghiên cứu về mô hình kinh tế chia sẻ và thực trạng hoạt động của một số mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam, tác giả đưa ra cơ sở lý luận về mô hình này và một số gợi ý chính sách nhằm quản lý và thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ phát triển.
Lendbiz cam kết mang lại mô hình đầu tư ngang hàng an toàn, hiệu quả cao

Lendbiz cam kết mang lại mô hình đầu tư ngang hàng an toàn, hiệu quả cao

Ngày 2/2/2021 vừa qua, trong buổi tổng kết năm tại Công ty Cổ phần Lendbiz - một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cho vay ngang hàng (P2P Lending), Giám đốc điều hành công ty - ông Nguyễn Việt Hưng đã có bài phát biểu và gửi lời chúc Tết đến toàn thể các khách hàng, đối tác.