Ngành Bất động sản nhà ở: Lợi nhuận năm 2022 dự kiến đi ngang, triển vọng dài hạn kém khả quan

Ngành Bất động sản nhà ở: Lợi nhuận năm 2022 dự kiến đi ngang, triển vọng dài hạn kém khả quan

Tại Báo cáo có tên: “Cơ hội từ những tín hiệu kém tích cực”, FinGroup duy trì quan điểm thận trọng đối với cổ phiếu Bất động sản nhà ở khi nhận định: “Ngành Bất động sản nhà ở: Lợi nhuận năm 2022 dự kiến đi ngang, triển vọng dài hạn kém khả quan”. Tuy nhiên, Công ty xếp hạng tín nhiệm này cũng cho biết, có thể xem xét điều chỉnh quan điểm này nếu room tín dụng được nới và hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại.