Quản trị nguồn nhân lực ngành Logistics tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Quản trị nguồn nhân lực ngành Logistics tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa, các hoạt động logistics từ sản xuất đến tiêu dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất và dịch vụ và đối với toàn bộ nền kinh tế. Việt Nam là một trong bốn quốc gia Đông Nam Á có tiềm năng lớn để phát triển cả cơ sở hạ tầng và hệ thống logistics.
Ngành logistics: Khai thác cơ hội từ FTA

Ngành logistics: Khai thác cơ hội từ FTA

Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho ngành logistics. Để tận dụng tốt cơ hội, một trong những yếu tố quan trọng là DN cần cải thiện quy mô vốn, năng lực quản lý và phạm vi hoạt động kinh doanh, đặc biệt thông qua việc tận dụng cơ hội liên doanh với các nhà đầu tư quốc tế.