Vietcombank đồng hành cùng Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Vietcombank đồng hành cùng Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số”. Vietcombank đồng hành cùng sự kiện này.