Nghị định sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi

Nghị định sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi

Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về việc sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP.