Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 12/11, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.