[Infographics] Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà

[Infographics] Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4038/QĐ-BYT về “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”. Theo đó, người bệnh điều trị tại nhà phải có khả năng tự chăm sóc bản thân, có phương tiện liên lạc và khả năng liên lạc, giao tiếp với nhân viên y tế hoặc phải có người chăm sóc.