Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản, thực phẩm

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản, thực phẩm

Để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản, thực phẩm trong tình hình mới, Sóc Trăng đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nông, lâm, thủy sản; dịch vụ ăn uống; thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP).
Vì sao nông sản sạch vẫn khó vào siêu thị?

Vì sao nông sản sạch vẫn khó vào siêu thị?

Đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng và số lượng, nhưng nhiều sản phẩm nông sản sạch của Việt Nam vẫn chưa thể vào được kênh phân phối hiện đại. Một trong những nguyên nhân phải kể tới là chiết khấu mà phía siêu thị đưa ra quá cao, người sản xuất còn mù mờ thông tin, chưa chú trọng đầu tư bao bì, nhãn mác...