Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Ngành Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị toàn cầu. Các công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài đã thiết lập nhiều nhà máy chế tạo và lắp ráp tại Việt Nam.