FWD Việt Nam được vinh danh “Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc”

FWD Việt Nam được vinh danh “Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc”

Ngày 22/12/2021, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) đã được vinh danh "Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc năm 2021" theo kết quả khảo sát do Anphabe - Đơn vị tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc tại Việt Nam thực hiện.