[Video] Quất bonsai hình đĩnh vàng

[Video] Quất bonsai hình đĩnh vàng

Quả quất được các nhà vườn quận Tây Hồ cho vào khuôn từ khi trái còn nhỏ, sau 4 tháng chăm sóc thành hình đĩnh vàng, giá bán 2-20 triệu đồng mỗi cây.