Bình Dương đã có gần 10.000 lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

Bình Dương đã có gần 10.000 lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

Ngày 28/7, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, cho biết đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 68/NĐ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Riêng Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác hiện đã được triển khai về các địa phương, đến tận các khu, ấp trên địa bàn tỉnh.